IMG 0353MM2

Od května tohoto roku najdete dobrovolnické centrum v ulici Schlossstraße 1 v přizemí. Máte-li dotazy nebo návrhy, můžete během našich úředních hodin (středa 9:00-12:00 hodin a 14:00-17:00 hodin, čtvrtek 9:00-12:00 hodin) přijít jednoduše k nám. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dobrovolnické centrum Diakonie Pirna zprostředkovává po několik roků zájemce o čestné funkce pro nejrůznější úkoly ve sdruženích a organizacích. Práce dobrovolnického centra dále podporuje čestnou angažovanost občanek a občanů našeho města Pirna.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří svým dobrovolným nasazením činí Pirnu městem mnohočetnosti, ve které se dá dobře žít.

 

 

 

 

V Německu se stále více lidí angažují v čestných funkcích. Dokládá to "Der Deutsche Freiwilligensurvay" z roku 2014, šetření, které je prováděné každých pět roků nově. Angažovaní vidí výraznou potřebu zlepšení v oblasti informování a poradenství o příležitostech dobrovolného nasazení.

Dobrovolnické centrum Pirna, společné zařízení církevního obvodu a diakonie, informuje a radí občanskám a občanům od roku 1999. Po přestěhování do centrálnějších a bezbariérových prostorů v květnu tohoto roku se stává cesta občanek a občanů s platformou čestných funkcí města Pirna do čestné funkce ještě jednodušší. Z toho profitují nejenom všichni ti v našem městě, kteří by chtěli pracovat v čestné funci, nýbrž také sdružení a organizace, které hledají pracovníky v čestných funkcích. Přes platformu čestných funkcí může dobrovolnické centrum jednoduše zprostředkovat nabídku a poptávku dobrovolného nasazení v Pirně. Vyzkoušejte si to, pokud se zajímáte o čestnou funkci v našem městě.

 

Máte zájem na práci dobrovolnického centra nebo chtěli byste působit v čestné funkci?

V roce 2017 se těšíme na novou spolupráci v rámci přeshraničního dobrovolnictví. Dobrovolnické centru Slunečnice, z.s. Děčín navázalo v letošním roce spolupráci s Diakonií Pirna.

Společně připravují některé zajímavé akce jako je například setkání dobrovolníků při účasti na městských slavnostech pořádaných 20.05.2017 městem Pirna "Markt der Kulturen" a na setkání při slunečnicových workshopech 09.06. a 10.06.2017 na 22. ročníku Kramele, Festivalu spojených světů, pořádaných Slunečnicí, z.s., který se bude konat v prostředí svěží zeleně Kempu Děčín s.r.o. (GPS:50°46´24,166"N,14°12´37,518"E).

 

Im Jahr 2017 freuen wir uns auf die neue Zusammenarbeit im Rahmen eines grenzüberschreitenden Freiwilligenwesens. Das Freiwilligenzentrum Slunečnice (d.h. Sonnenblume) Děčín, begann dieses Jahr mit der Zusammenarbeit mit der Diakonie Pirna. Gemeinsam bereiten wir einige interessante Aktionen vor, wie z.Bsp. die Begegnung der Freiwilligen bei der Teilnahme am "Markt der Kulturen" der Stadt Pirna am 20.05.2017 und beim Treffen anläßlich der Workshops von Slunečnice, am 09.06. und 10.06.2017. Es findet im Rahmen des 22. Kramle, dem Festival der verbundenen Welten, im Grünen auf dem Campingplatz Kemp Děčín statt (GPS:50°46´24,166"N,14°12´37,518"E).